Organizácia a harmonogram školského roka

Triedni učitelia:

Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov     Učebný plán
1. A Mgr. Helena Butvínová 19     ŠkVP
2. A Mgr. Iveta Bialková 15     ŠkVP
3. A Mgr. Andrea Ceklárová 19     ŠkVP
4. A Mgr. Alena Šarníková 18     ŠkVP
5. A Mgr. Mária Kalousková 22     ŠkVP
6. A Mgr. Beáta Firicová 29     ŠkVP
7. A Mgr. Michaela Deptová 17     ŠkVP
8. A
Mgr. Viera Stankovičová 20     ŠkVP
9. A
Mgr. Monika Krakovská 15     ŠkVP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov:

Trieda Počet žiakov Dievčat Chlapcov
I. stupeň 78 37 41
II. stupeň 90 46 45
spolu 168 81 86

 

 

 

 

 

 

 

Počet tried:

Trieda       Počet  tried
Priemer žiakov na triedu
I. stupeň 4 19
II. stupeň 5 18
spolu 9 18,4

 

 

 

 

*údaje aktuálne k 15. 9. 2018