Organizácia a harmonogram školského roka

Triedni učitelia:

Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov Dievčat Chlapcov Učebný plán
1. A Mgr. Iveta Bialková 21 9 12 ŠkVP
2. A Mgr. Andrea Ceklárová 20 11 9 ŠkVP
3. A Mgr. Alena Šarníková 21 12 9 ŠkVP
4. A Mgr. Helena Butvínová 16 5 11 ŠkVP
5. A Mgr. Beáta Firicová 22 12 10 ŠkVP
6. A Mgr. Michaela Deptová 20 11 9 ŠkVP
7. A Mgr. Petra Glatzová 17 5 12 ŠkVP
8. A
Mgr. Mária Kalousková 15 8 7 ŠkVP
9. A
Mgr. Mária Kalousková 15 8 7 ŠkVP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov:

Trieda Počet žiakov Dievčat Chlapcov
I. stupeň 78 37 41
II. stupeň 89 44 45
spolu 167 81 86

 

 

 

 

 

 

 

Počet tried:

Trieda       Počet  tried
Priemer žiakov na triedu
I. stupeň 4 19
II. stupeň 5 18
spolu 9 18,4

 

 

 

 

*údaje aktuálne k 15. 9. 2015