Vedenie školy

Meno Pozícia Telefónne číslo Štvrť Kraj Štát
Mgr. Vladimír Fedor riaditeľ školy 052/7796120 Veľký Slavkov Prešovský kraj Slovensko
Mgr. Jana Keťová zástupkyňa riaditeľa školy 052/7893182 Veľký Slavkov Prešovský kraj Slovensko
Anna Grešová ekonómka 052/7893181 Veľký Slavkov Prešovský kraj Slovensko