Týždeň hlasného čítania 2019

Od 20.mája sa na 1.stupni uskutočnil týždeň hlasného čítania, v ktorom sa žiaci oboznámili s dielom veľkého svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.

Spoznali odvážneho cínového  vojačika, príbeh chudobného dievčatka so zápalkami, zistili, že aj hračky sa môžu stať ľudmi a šetriť sa oplatí, no aj o hlupom Janovi,

ktorý vôbec nebol hlúpy, lebo nakoniec sa stal kráľom. Počas celého týždňa sa všetci žiaci zapájali do aktivít, ktoré realizovali na hodinách slovenského jazyka, matematiky,

čítania, výtvarnej výchovy, či hudobnej výchovy. Získali nové vedomosti a zručnosti v čítaní, v práci s textom, v rozvoji fantázie a kreativity.

Druhák  Martin  sa veľmi dobre zhostil role samotného kráľa rozprávok Hansa Christiana Andersena. Bol to super týždeň a už teraz sa tešíme na další rok. 

IMG 3608 IMG 3629 IMG 3636 IMG 3648