Mesiac lesov

 

V rámci Mesiaca apríl sme na prvom stupni zorganizovali besedu o lese.

Pani Prochádzková, pracovníčka TANAP-u si pre našich žiakov pripravila zaujímavé  filmy

o zvieratách, aktivity,pri ktorých si žiaci vyskúšali svoje zručnosti v skladaní puzzle

a nakoniec nás  naučila zasadiť mladé stromčeky v okolí 

našej školy. Ďakujem za krásne prežitý deň, ktorý nás znovu naučil vážiť si

a ochraňovať prírodu.

20190409 075756 20190409 095948

20190409 101558