Marec

Mesiac knihy v 2. ročníku sme začali netradične v našej malej školskej knižnici usadení v pohodlných vakoch.

Každý priniesol alebo požičal svoju najobľúbenejšiu knižku: 

rozrávky, encyklopédiu či zbierku básničiek. I takto sa vytvára vzťah ku knihám a k čítaniu.

IMG 3003 IMG 3006 IMG 3007