Karneval 2019

karneval orezaný

Karneval 

Všetkým žiakom 1. stupňa, na známosť sa dáva, 

že sa v našej škole dňa 15.2.2019

chystá nevídaná sláva.

Nech si na tú oslavu krásavci a krásky donesú dobrú 

náladu a karnevalové masky.