29.10.2018

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna.

Riaditeľka školy Mgr. Jana Keťová v súlade so zákonom 245/2008

Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 

o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa  § 150 ods. 5 ) udeľluje žiakom

z prevádzkocých dôvodov na 29. október 2018

( pondelok) riaditeľské voľno.