Slávnostná akadémia 2018

V tento slávnostný deň sme spolu prežili veľa.

Stredali sa slzy dojatia, šťastia s úsmevom a  slzami smútku...

Ocenili sa najúspešnejší žiaci školy, rozlúčili sme sa s deviatakmi, ktorí svoje žezlo 

odovzdali svojím nástupcom ôsmakom. 

Sme jedna veľká rodina, ktorá vie, že nielen vedomosti

ale aj pevné priateľstvá sú v živote dôležité...

20180628 105932

29.6.2018 sa lúčili aj štvrtáci v triede s pani učiteľkou, 

kde sme si spoločne vytvorili tablo. Žaci veľmi milo  prekvapili pani učiteľku 

 a vytvorili foto knihu so spoločnými štvorročnými zážitkami.

20180629 100957