Číta celé Slovensko

Čítanie veľkých, malých je o budovaní vzájomnej dôvery,

o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký človek

veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízia, ani kontakty cez 

sociáne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 

Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

O tom nás presvedčia  aj pani riediteľka Mgr. Jana Keťová, ktorá si pre žiakov

tretieho a štvrtého ročníkapripravila čítanie z knihy - " Opice z našej police"

od Kristy Bendovej

20180622 100429 20180622 100529

20180622 100647 20180622 100827