HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

V marci - mesiaci knihy spoznávali naši žiaci krásu literatúry.

Presvedčili nás o tom ich vynikajúce výkony pri prednese prózy i poézie.

Spolu s učiteľmi sme prežili pôsobivé literárne popoludnie školského kola Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci, pokračujte v tom ďalej, boli ste skvelí.

20180315 144048 20180315 144101

20180315 144216