Tekvicová párty

 

Tekvicová párty!

Dňa 3.11. 2017 si žiaci 3. a 4. ročníka pripravili tekvicovú párty. 
Párty začínala predstavovaním, úvodným tancom. Rozdelili sme sa na dve skupiny, 
kde prvá skupina vyrezávala tekvice a tá druhá skupina maľovala fľaše.
Každý sme sa občerstvili a pokračovali. Ďaľšou aktivitou bolo spoznávanie obsahu v miskách, kde
niektorí žiaci mali zaviazané oči a pomocou hmatu zisťovali čo je obsahom v miskách .
Samozrejme sme sa všetci pri jednotlivých aktivitách  striedali. Keď nastala tma, začalo  hľadanie pokladu, kde žiaci podľa pokynou 
hľadali začarovanú obálku. Každá obálka skrývala jednotlivé hlásky. No prv museli vyriešiť šifru. Žiaci pracovali v skupinách. 
Všetci spoločne poskladali jednotlivé hlásky a indícia bola " Poklad je za oknom" a tak sme  poklad odhalili.
Nasledovala tombola a záverečný tanec. Celý večer bolo počuť smiech, radosť, tanec  a miestami aj radostný  krik. 
 Veľké ĎAKUJEM patrí rodičom, ktorí sa postarali o pohostenie.
Ďakujeme: p. Lichvárovej, p. Gajdošovej, p. Ferencovej, p. Snopkovej, p. Dunkovej. p. Gajanovej. 

IMG dc5bfea42b9e3165702af1cbcb915881 V   

 IMG 7c62ab65da4a912ed70a020d720232b6 V  IMG fb2ed11391f7e2002f04020002c00e71 V

... viac foto ...