Rozlúčka s deviatakmi

Slávnostna akadémia 

Dňa 28.06.2017 bola slávnostná akadémia, ktorej sa zúčastnili aj p. starosta obce Ing. František Šary,

p. farár Th.Lic.Milan  Ferenčík, pán riaditeľ Mgr. Vladimír Fedor, pani zástupkyňa Mgr. Jana Keťová,

zamestnanci, pedagógavia, rodičia, žiaci školy a 

naši tohtoroční deviataci.

V tento deň boli ocenení žiaci  za celoročnú reprezentáciu školy

vo vedomostiach, športe, tanci, v recitácií...

Kultúrnym programom sme sa všetci rozlúčili aj

s p.RIDITEĽOM ŠKOLY Mgr. VLADIMÍROM FEDOROM, 

ktorý odchádza do dôchodku.  V tejto funkcií pôsobil 25 rokov. 

Ďakoval p. riaditeľ, p. starosta. A žiaci svojím úprimným príhovorom a piesňou 

rozcitlivili nielen p. riaditeľa, ale aj všetkých prítomných. 

Pán starosta oficiálne vymenoval za pani riaditeku Mgr. Janu Keťovú.

Na záver sa s nami všetkými lúčili aj s  DEVIATAKMI.

Prajeme Vám, milí deviataci, veľa úspechov vo vaších životoch!

IMG 20170628 103513  IMG 20170628 104324

... viac foto ...