Oznámenie - letné prázdniny 2017

Základná škola s materskou školou, Školská 240, veľký Slavkov

sun logo 14595548 

  Veľký Slavkov 30.06.2017

 

O Z N Á M E N I E

 

o prerušení prevádzky ZŠ s MŠ počas letných prázdnin

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že prevádzka ZŠ s MŠ

bude v čase od 03.júla 2017 do 31. augusta 2017 prerušená z dôvovdu letných prázdnin.

Prevádzka školy začína 4. septembra 2017.