Celé Slovensko číta deťom 2017

Poď, budem ti čítať!

Čítajúcim hosťom bol p.riaditeľ Mgr. Vladimír Fedor.

Žiakom  I. stupňa  čítal p. riaditeľ 20 min. 

Celé čítanie sa nieslo dobrou náladou a rozprávkovým duchom.

Žiaci prečítanú rozprávku dramaticky stvárnili, triedou sa ozýval

smiech, radosť a zábava.

 20170607 090413       20170607 090507

... viac foto ...