Deň narcisov

Deň narcisov vo Veľkom Slavkove!

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

Ulice našej obce 7. apríla 2017 zaplatili dobrovľníci - žiaci základnej školy

so žltými narcismi. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril

týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov

zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc

onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

V našej škole a v obci sa nám podarilo vyzbierať sumu 384,42 eur.

Týmto gestom sme vyslali odkaz onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom

ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu.

Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM. 

20170407 081205

... viac foto...