Svätopluk - história

Dňa 2. marca 2017 nám umelci z Banskej Bystrice a Zvolena
predstavili  dejiny našich slovenských predkov zaujímavým
a netradičným spôsobom.
Ako Slovania žili, si mohli vyskúšať aj samotní žiaci,
ktorí boli do predstaveni interaktívne zapojení.
Druháčka Peťka asistovala kupcovi Samovi,
tretiačka Františka bola žiačkou Cyrila a Metóda
a chlapci tretiaci si zatancovali na svätojánskom obrade.
Herci  nás pútavým spôsobom previedli životom 
starých Slovanov až k 1. uhorskému kráľovi Štefanovi.
Podujatie sa všetkým páčilo, bolo nielen zábavné, ale aj poučné, 
predovšetkým pre našich siedmakov, ktorí sa tejto téme 
venujú na hodinách dejepisu.

 

 

20170302 111803

... viac foto ...