ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

 

Dobrý čitateľ je ten, ktorý pozorne číta a vníma text. Takúto definíciu nájdeme v odbornej literatúre.
Ale dobrý čitateľ v praxi vníma aj srdcom. Žiaci piateho ročníka sa zapojili do aktivity na rozvoj čitateľskej
gramotnosti pod názvom PUTUJEME S ROZPRÁVKAMI PAVLA DOB3INSKÉHO.
Počas jedného túždňa čítali a spoznávali rozprávky nášho najznámejšieho rozpravkára.
Piataci pracovali s textom, odpovedali na pripravené otázky, kreslili hlavných hrdinov...
Na záver napísali spoločný odkaz spisovateľovi P. Dobšinskému. 
Za aktívnu prácu počas tohto projektu boli odmenení
CERTIFIKÁTOM DOBRÉHO ČITATEĽA, ktorý pre nich pripravila a odvzdala
p. učiteľka M. Krakovská.
Nech posolstvo rozprávok zostáva a žije stále v nás.
20170113 112539