Kežmarok 2016

 

Lyceálna knižnica 
Kežmarok
10. júna sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s pani učiteľkou Krakovskov a Firicovou
zúčastnili exkurzie lyceárnej knižnice v Kežmorku.
Táto knižnica je jedna z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe.
Nachádza sa v nej 150 tisíc zväzkov kníh 53 prvotlačí vytlačených
od vynajdenia knihtlače v roku 1500.
Videli sme tam veľké množstvo kníh od Biblie až po časopisy či herbáre.
Dozvedeli sme sa, že do knižnice chodili naši najväčší slovenskí básnici ako napr. Ján Chalupka
Martin Kukučín a Pavol Orság Hviezdoslav.
Preskúmali sme aj väzenie, ktoré patrilo škole. Vo väzení sa ocítli žiaci,
ktorí porušovali školský poriadok.
Neskôr sme sa vybrali pred brány Kežmarského hradu, kde remeselníci
predvádzali svoje výtvory.
Tento deň bol pre našich žiakov poučný a obohatil ich o zaujímavé a užitočné zážitky.

Kemarok