Kaštieľ - Strážky

Kaštieľ - Stážky

Pani učiteľky nám naplánovali návštevu Kaštieľa, kde sme trošku cestovali časom, spoznali sme kúsok našej 
histórie. Kaštieľom nás sprevádzal sprievodca, ktorý nám porozprával o barónke Margite. Počas 
cestovania po kaštieli sme hľadali čarovný kufor, ktorý nám prezradil dávnu minulosť.
Všetci sme v zdraví absolvovali koncoročné výlety, upevnili sme si kondíciu.

20160628 094723
... viac foto ...