Týždeň hlasného čítania

Týždeň hlasného čítania!

Čítanie je najjednoduchší spôsob nadobúdania nových informácií.
Aj žiaci našej školy spolu so všetkými

učiteľmi venovali v týždni od 25.4 do 29.4. každú tretiu vyučovaciu hodinu hlasnému čítaniu.
Téma tohoročného

Týždňa hlasného čítania bola pre 1. stupeň: Knihou ku zdraviu

a pre 2. stupeň: Spoznávame svet rastlín.

Učitelia vyberali pre žiakov zaujímavé texty o liečivých, izbových
či okrasných rastlín a bylinách.

Žiaci sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých a poučných informácií ako napríklad, 

odkiaľ rastliny pochádzajú, ako sa o rastliny treba starať alebo aké liečivé účinky

pre náš organizmus majú. Potom sme svoje nadobudnuté vedomosti a zaujímavosti

spoločne vyhodnotili v utorok 3. mája, kde každý ročník svojím výstupom odprezentoval 

svoje celotýždňové získavanie nových informácií. Formou pexesa,

kocky s informáciami o bylinkách, herbárom s vysušenými rastlinami,

ochutnávkou chutí, ktoré doposiaľ mnohí žiaci ani nepoznali alebo
prírodnou lekárňou spojenou s vôňou púpavy

čí prvosienky, to všetko bolo dôkazom toho,že Týždeň hlasného čítania spnili svoj účel a to,

že sú bohatší o nové informácie, ktoré im nikto vziať nemôže.

Určite v takýchto aktivitách pokračovať aj naďalej budeme. 

 

20160505 104552  20160505 101059

20160505 101059

... viac foto ...