Veľkonočný kvíz

Veľkonočný kvíz
Vedomosti v praxi.
To, že sa učíme pre život, a že je veľmi dôležité získané vedomosti uplatniť v praktickom živote,
ukázali aj žiaci 5. - 9. ročníka vo Veľkonočnom vedomostnom kvíze. Kvízu sa zúčastnili žiaci 2. stupňa
deň pred veľkonočnými prázdninami. Najprv sa rozdelili do piatich družstiev podľa farieb. Jednotlivé
družstvá pozostávali zo žiakov rôznych ročníkov čím mohli ukázať svoje vedomosti tak piataci ako aj deviataci.
Každé družstvo si zvolilo svojho dozorcu a mohlo sa súťažiť. Pod číslami 1 - 100 sa ukrývali otázky z geografie,
biológie, chémie, matematiky, slovenského či anglického jazyka. Pri mnohých z nich sa naši súťažiaci poriadne zapotili.
Medzi otázkami boli aj také, pri ktorých sa žiaci zapotili zapotili doslovne a to vtedy, keď mali urobiť 25 drepov s výskokom
alebo hodiť loptu dvomi hodmi do basketbalového koša. Samozrejme, žiaci sa navzájom povzbudzovali a búrlivým potleskom
dali najavo, že sa tešia zo správnej odpovede svojich súperov. Nakoniec po sčítaní bodov mohlo zvíťaziť len jedno družstvo
a s najväčším počtom bodov to bolo družstvo žltých. Ale víťazmi boli určite všetci, ktorí sa vedomostného kvízu zúčastnili.

P3233634 P3233650

... viac foto ...