HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN!

3. marec prežili žiaci ZŠ vo V. Slavkove popoludnie, kde spoločníkmi im boli knihy.

Porota v zložení učiteľov Monika Krakovská, Alena Šarníková a Iveta Bialková

si vypočula ich výkony v prednese prózy i poézie.

Školského kola Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili títo žiaci: 1. ročník - Matej Belohorec,

2. ročník- Tatiana Lichvárová, Alexandra Gajdošová, Sofia Ferencová,

3. ročník - Aneta Štedrá, Rebeka Andrášová, Martin Husár, 4. ročník - Denis Čonka

5. ročník - Michaela Mayerová, Samuel Astl.

I. miesto bolo udelené žiačke 2. ročníka Sofii Ferencovej. II. miesto žiakovi 4. ročníka Denisovi Čonkovi

III. miesto žiačke 5. ročníka Michaele Mayerovej. Aj v dobe internetu a rôznych moderných technológií

naši žiaci ukázali, že láska ku knihám ešte nyvymrela.

20160303 142031  20160303 142259

20160303 142319