Tatranská galéria Poprad

 

 Tatranská galeria!
Chladný februárový deň bol pre žiakov našej ZŠ veľkým obohatením o nové zážitky
v podobe divadelného predstavenia  

a exkurzie. V podaní prešovských hercov mohli 5.- 9. ročníka
vidieť hru z prostredia dediny pod názvom

Kubo a žiaci 3.- 4. ročníka boli na malej scéne divákmi
netradične spracovanej rozprávky o Snehulienke.
Obidve
predstavenia sa uskutočnili v Dome kultúry v Poprade 24.2. 2016.
Príjemný kultúrny zážitok bol umocnený návštevov Tatranskej galérie.
Tam sa žiaci dozvedeli veľa nových a zaujímevých

informácií o pôvodnej textilnej tvorbe. Spolu so svojimi učiteľmi obdivovali krásu
a umelecké prevedenie výstavy

" Textile art of today".
Tento feruárový deň sa tak stal pre našich žiakov príjemne hrejivým.20160224 110110

 

20160224 120543