Vianočné prázdniny

Základná škola s materskou školou, Školská 240, Veľký Slavkov

domcek vianocne  

                                                                                                              Veľký Slavkov 14.12. 2016

OZNÁMENIE

o prerušení prevádzky ZŠ s MŠ počas vianočných prázdnin

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že prevádzka školy

a školských zariadení ZŠ s MŠ v čase od 23. decembra 2016 do 5. januára 2017 bude prerušená z dôvodu

vianočných práznin.

Prevádzka školy a školských zariadení začína 9. januára 2017. / pondelok/