I. pomoc- druhá časť

 

10, 12. 2015   Inštruktáž  PPP -  pokračovanie

O týždeň  pokračovala teoretická aj praktická výučba o poskytovaní pomoci .

Žiaci si precvičili uloženie pacienta do stabilizovanej polohy, pomoc pri tom, keď je človek v bezvedomí,

masáž srdca,dýchanie z úst do úst ( na figuríne),

vyťahovanie  zraneného z auta po dopravnej nehode a prenos raneného. 

S priebehom stretnutia boli spokojní aj inštruktori aj naši žiaci. 

P1200746 P1200845  

...viac foto...