1. pomoc

Inštruktáž o poskytovaní 1. pomoci

Študentky Strednej zdravotníckej školy v Poprade pod vedením Mgr. Lýdie Cimermanovej 
pripravili pre žiakov 7. a 8. ročníka našej školy inštruktáž o poskytovaní
1. pomoci pri zlomenine, šoku, žilovom a tepnovom krvácaní, úraze hlavy a popáleninám.
Poskytovanie 1. pomoci malo teoretickú aj praktickú časť.
Žiaci boli nadšení hlavne z praktickej časti,
pretože si každý z nich mohol vyskúšať poskytovanie pomoci a
ošetrovanie na modelových situáciach
- napodobeniny poranení, krvi, rán.
Akcia mala úspech a tešíme sa na pokračovanie, ktoré bude už o týždeň.