Mikuláš 2015

  Mikuláš!      
Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku.
Zlož tu svoju veľkú nôšu, daj nám zdarov svojich trošku...
Dňa 4.12.2015 našu školu navštívil Mikuláš,
spolu s jeho pomocníkmi:anjelmi a čertmi.
Po triedach sa ozýval sa spev, vinš, radosť...

IM004836 IM004784
IM004746 IM004705
IM004662
... viac foto ...