Plavecký výcvik

Naši plavci!
Žiaci druhého, tretieho, štvrtého, piateho a  šiesteho ročníka absolvovali plavecký kurz od októbra do januára 2016. Naučili sme sa ponárať, splývať, plávať, skákať do vody, pod vedením pána trenéra Božíka. Plávať sme chodili každý utorok 1 hodinu, 10 krát, cestovali sme súkromným autobusom pod pedagogickým dozorom pani učiteľky Mgr. Šarníkovej a pani učiteľky  Mgr. Švientej. Na záver plaveckého kurzu každý absolvent bol ocenený diplomom a sladkou odmenou.
plavci
... viac foto ...