Ľudovít Štúr

Rok Ľudovíta Štúra!
28. októbra sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
Žiaci našej základnej školy si na hodinách slovenského jazyka osvojovali vedomosti o živote a tvorbe tohto spisovateľa,
jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny.
Žiaci 5.- 9. ročníka svoje vedomosti potom preukázali vo vedomostnom kvíze o Ľ. Štúrovi.
Mladší žiaci 3. - 4. ročníka vyrábali narodeninové pozdravy adresované Ľ. Štúrovi.

20151102 135713

20151102 135726