Dopravná výchova

Dopravná výchova.
Návšteva, kapitánky Mgr. Andrei Čubanovej, v našej škole deti zaujala.
Žiaci, prvého a druhého ročníka, sa primeranou formou oboznámili s pravidlami cestnej premávky,
s prácou policajtov, ich výstrojou. Aj o tom ako pomáhajú, chránia a riešia dopravné situácie.


20151102 091040
20151102 091053