POZVÁNKA na ZRPŠ

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie dňa 

27. septembra 2017 o 16:00 hod.

Vaša účasť je potrebná z dôvodu prerokovania dôležitých záležitostí.

 

vedenie školy