Prijatie prvákov na obecnom úrade

Dňa 2. septembra 2014 boli naši prváci prijatí starostom obce Ing. Františkom Šarym na Obecnom úrade vo Veľkom Slavkove.

Pán starosta sa im prihovoril milým slovom a poprial im veľa šťastia pri získavaní vedomostí v prvej triede.

Prváčikovia tiež dostali darček od obce ako milú spomienku na ich prvý veľký deň v škole.

P9010001P9010021

P9010033