Oznam o slávnostnom ukončení školského roka 2016/2017

Základná škola s materskou školou, Školská 240, Veľký Slavkov

 

 

zvoncek

O Z N Á M E N I E

 

o slávnostnom ukončení školského roka 2016/2017

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, 

že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 28.06.2017 o 09:00 hod.

Odovzdávanie vysvedčení bude 30.06.2017