Učitelia

Výchovná poradkyňa:

Mgr. Beata Firicová

I. stupeň:

  •       Mgr. Alena Šarníková - 1.A
  •  Mgr. Štefánia Siváková - 2.A
  •       Mgr. Miroslava Pavlíková - 3.A
  •     Mgr. Andrea Ceklárová - 4.A

II. stupeň:

  •         Mgr. Veronika Mervová  - 5.A
  •   Mgr. Monika Krakovská - 6.A
  •        Mgr. Beáta Firicová  - 7.A
  •         Mgr. Michaela Deptová - 8.A
  •       Mgr. Viera Stankovičová - 9.A
  •                                        Mgr. Mária Kalousková - učiteľka Matematiky II. spupňa 

Externí učitelia

            Mgr. Jozef Kapina -  katolícky farár

Školská družina:

              ŠKD - Mgr. Viera Stankovičová

Materská škola:

                              Jana Krivoňáková - zástupca riaditeľky školy

    Andrea Petruláková

Eva Svitanová