Triedy

1. stupeň ZŠ

 

       1.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. Alena Šarníková

      2.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. Štefánia Siváková

       3.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. 

     4.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:   Mgr. Andrea Ceklárová 

2. stupeň ZŠ

 

              5.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. 

         6.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. Monika Krakovská

            7.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. Beáta firicová

           8.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. Michaela Deptová 

        9.A  -   xx žiakov    - Triedny učiteľ:    Mgr. Viera Stankovičová