Krúžky

V našej škole sa venujeme žiakom aj mimo vyučovacích hodín v rámci záujmových útvarov - "krúžkov" pod vedením jednotlivých pedagógov.

 

- mladší žiaci sa oboznamujú s anglickým jazykom v rámci krúžku Busy Bee, kde okrem spievania anglických pesničiek,

sledovania rozprávok v anglickom jazyku, žiaci vypracovávajú aj pracovné listy a hravou formou si obnovujú a rozširujú slovnú zásobu

zodpovedný vedúci útvaru: Mgr. Alena Šarníková - ŠTVRTOK

 

- pre tých, ktorí si radšej chcú rozvíjať svoje komunikatívne i intelektuálne zručnosti vznikol krúžok Hokus pokus,

kde žiaci hrávajú rôzne zaujímavé a moderné spoločenské hry plné zábavy, tvorivosti i zdravej súťaživosti

 zodpovedný vedúci útvaru: Mgr. Helena Butvínová - STREDA

 

- žiakom II. stupňa je určený Turistickým chodníčkom krúžok, kde žiaci rozvíjajú a prekonávajú svoje športové predpoklady

v tradičných aj netradičných športoch a turistické možnosti prevažne v regióne Vysoké Tatry

zodpovedný vedúci útvaru: Mgr. Beáta Firicová - ŠTVRTOK

 

- škola tiež ponúka krúžok Florbal, v rámci ktorého si žiaci prehlbujú svoje pohybové zručnosti

zodpovední vedúci útvaru: Mgr. Mendel Marián - PONDELOK, UTOROK

  

 

-  krúžok Šikovné ruky, kde nadobúdajú žiaci základné zručnosti vo vytváraní vlastoručne vyhotovených ozdôb pre seba,

rodinu i priateľov, v príprave nevarených a varených jedál, pri pečení, šití, vyšívaní a pod.

zodpovední vedúci útvaru: 

                                            Mgr. Andrea Ceklárová - Šikovné ruky - STREDA

 

- náplňou krúžku Letom svetom  je rozvoj sebaprezentujúcich a tvorivých zručností ako je napríklad "zdravá"

sebadôvera, odbúranie strachu a trémy z verejného vystupovania;                

zodpovedný vedúci útvaru: Mgr. Iveta Bialková - UTOROK

 

 

- krúžok  Baví nás matematikasa venuje prípravou žiakov na testovanie 5. ročníka a 9. ročníka

zodpovedný vedúci úvaru: 

Mgr. Mária Kalousková - UTOROK

 

 - krúžok Enviromentálni experti sa venuje našej prírody, kde žiaci aj reprezentujú našu školu, aj sami seba

medzi ostatnými školami.

zodpovedný vedúci útvaru:

Mgr. Michaela Deptová - UTOROK

 

 

- krúžok Tancujeme HIP- HOP

zodpovedný útvaru:

Mgr. Viera Stankovičová - PIATOK

 

 

- krúžok Baví nás slovenčina sa venuje prípravou žiakov na testovanie 9. ročníka

zodpovedný útvaru:

Mgr. Monika Krakovská - PONDELOK